تاریخ عید سعید اضحی ۱۴۰۱

تاریخ و روز دقیق عید غدیر خم و عید قربان ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۱ مشخص شد

0
تاریخ و روز دقیق عید غدیر خم و عید قربان ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۱ مشخص شد

تاریخ و روز دقیق عید غدیر خم و عید قربان ۱۴۰۱ در سال 1401 مشخص شد بر اساس روزشمار تقویم رسمی در ایران تاریخ عید سعید قربان در سال ۱۴۰۱، یکشنبه 19 تیرماه 1401 بوده و عید غدیر در روز دوشنبه 27 تیرماه 1401 می باشد و تعطیل رسمی در ایران ...