تاثیر کرونا روی مغز

ارتباط کرونا و سکته مغزی + علائم و نشانه های سکته مغزی بر اثر کرونا

0
ارتباط کرونا و سکته مغزی + علائم و نشانه های سکته مغزی بر اثر کرونا

ارتباط کرونا و سکته مغزی + علائم و نشانه های سکته مغزی بر اثر کرونا کرونا و سکته مغزی :بعد از گذشت ماهها از شیوع ویروس کرونا ،دانشمندان و محققان دریافتند برخی از بیماران کرونایی، مرگبارترین علامت این بیماری را داشتند   سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است: علائم مختلفی مانند تب، ...