بیوگرافی پیمان سرلک

بیوگرافی و عکسهای پیمان سرلک فوتسالیست دومین نجات یافته هواپیمای اوکراین

0
بیوگرافی و عکسهای پیمان سرلک فوتسالیست دومین نجات یافته هواپیمای اوکراین

بیوگرافی و عکسهای پیمان سرلک فوتسالیست دومین نجات یافته هواپیمای اوکراین پیمان سرلک فوتسالیست و دومین نجات یافته هواپیمای اوکراین است که به علت کنسل کردن بلیط خود از مرگ رهایی یافته و از پرواز مرگ جا ماند بیوگرافی پیمان سرلک پیمان سرلک متولد دهه هفتاد و 27 ساله تنها لژیونر ایرانی حاضر ...