تفریحات

بیوگرافی ولودیمیر زلنسکی

ولودیمیر زلنسکی | بیوگرافی ولادیمیر زلنسکی و همسرش النا+ عکسها و جنگ روسیه

3
ولودیمیر زلنسکی | بیوگرافی ولادیمیر زلنسکی و همسرش النا+ عکسها و جنگ روسیه

ولودیمیر زلنسکی کیست /بیوگرافی ولادیمیر زلنسکی و همسرش النا+ عکسها و جنگ روسیه ولودیمیر زلنسکی (ولادیمیر زلنسکی) رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور اوکراین بود که در فوریه 2022 بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین از این کشور گریخت. ما در این بخش از حرف تازه بیوگرافی کامل ولادیمیر زلنسکی و ...