arongroups

بیوگرافی معصومه پرتو اقبال خواننده

بیوگرافی و علت درگذشت پرتو خواننده قدیمی (معصومه پرتو اقبال) + همسر و فرزندان

0
بیوگرافی و علت درگذشت پرتو خواننده قدیمی (معصومه پرتو اقبال) + همسر و فرزندان

«پرتو خواننده قدیمی» 7 تیرماه 1400 در سکوت خبری در خانه سالمندان در ایران از دنیا رفت, علت مرگ پرتو خواننده زن قبل از انقلاب سرطان معده و ایست قلبی اعلام شد, به همین مناسبت با بیوگرافی «پروین قراب» با نام شناسنامه ای معصومه پرتو اقبال خواننده قدیمی ایرانی و ...