بیوگرافی مصطفی صالحی

مصطفی فتل قاتل سجاد شاه سنایی اعدام شد کیست

0
مصطفی فتل قاتل سجاد شاه سنایی اعدام شد کیست

مصطفی فتل قاتل سجاد شاه سنایی اعدام شد کیست مصطفی صالحی معروف به مصطفی فتل از معترضان دی 96 و قاتل شهید سجاد شاه سنایی چهارشنبه 15 مرداد اعدام شد کیست در ادامه عکس و بیوگرافی مصطفی صالحی و سوابق و اتهامات وی را در مجله حرف تازه میخوانید. عکس و بیوگرافی ...