بیوگرافی سردار محمد حجازی

بیوگرافی و عکسهای سردار محمد حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس + ماجرای درگذشت

0
بیوگرافی و عکسهای سردار محمد حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس + ماجرای درگذشت

بیوگرافی و عکسهای سردار محمد حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس سردار محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس متولد 1335 در اصفهان می باشد که در تاریخ 29 فروردین 1400 بر اثر ایست قلبی در گذشت ،در ادامه در مجله اینترنتی حرف تازه با ماجرای درگذشت و علت فوت و سوابق و ...