بیوگرافی جوهر توکتاش

عکس و بیوگرافی جوهر توکتاش فوتبالیست ترکیه ای + علت کشتن پسرش

0
عکس و بیوگرافی جوهر توکتاش فوتبالیست ترکیه ای + علت کشتن پسرش

عکس و بیوگرافی جوهر توکتاش فوتبالیست ترکیه ای + علت کشتن پسرش جوهر توکتاش فوتبالیست ترکیه ای پسر 5 ساله خود را به خاطر کرونا با بالش خفه کرد. بیوگرافی کامل و تصاویر و سوابق فوتبالی و عکس همسر  و پسرش و علت کشتن و به قتل رساندن پر کوچکش را ...