بین التعطیلی سه

تعطیلی ادارات پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸

0
تعطیلی ادارات پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸

تعطیلی ادارات پنجشنبه 15 فروردین 98 تعطیلی ادارات :امسال تعطیلات عید نوروز طولانی تری نسبت به سالهای قبل داریم. همانطور که میدانید روز 13 فروردین که روز جشن سیزده به در می باشد و آخرین روز تعطیلات نوروزی می باشد، امسال روز سه شنبه می باشد و روز بعد آن یعنی ...