بیماری لوپوس چیست

هر آنچه باید در مورد بیماری لوپوس بدانید

0
هر آنچه باید در مورد بیماری لوپوس بدانید

هر آنچه باید در مورد بیماری لوپوس بدانید بیماری لوپوس خودایمنی است به این معنی که سیستم ایمنی بدن فرد به بافت ها و سلول های سالم حمله می کند. تقریبا 70 درصد از تمام موارد لوپوس به عنوان لوپوس سیستمیک دسته بندی می شوند که یک اندام یا بافت اصلی ...