بیماری غلامرضا صنعتگر

آیا خبر فوت غلامرضا صنعتگر خواننده صحت دارد؟

2
آیا خبر فوت غلامرضا صنعتگر خواننده صحت دارد؟

آیا خبر فوت غلامرضا صنعتگر خواننده صحت دارد؟ شایعه فوت غلامرضا صنعتگر : شایعاتی در فصای مجازی مبنی بر درگذشت غلامرضا صنعتگر ، خواننده مطرح پاپ هرمزگانی منتشر شد که در پی آن همسر این هنرمند نسبت به این موضوع واکنش داد. در پی انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر درگذشت ...