بیماری رامانا سیاح

بیماری رامانا سیاحی چیست +‌علت بستری شدن رامانا سیاحی در بیمارستان روانی

0
بیماری رامانا سیاحی چیست +‌علت بستری شدن رامانا سیاحی در بیمارستان روانی

بیماری رامانا سیاحی چیست +‌علت بستری شدن رامانا سیاحی در بیمارستان روانی رامانا سیاحی بازیگر و مدل ایرانی به علت بیماری روانی و حملات پانیک در بیمارستان روانی در فرانسه بستری شد. او با انتشار عکسی از بستری شدنش در بیمارستان روانی خبر داد. وضعیت بیماری وی به قدری حاد بوده ...