بیش فعالی کودکان

هرآنچه درباره بیش فعالی کودکان باید بدانید

0
هرآنچه درباره بیش فعالی کودکان باید بدانید

بیش فعالی از مشکلات شایع در دوران کودکی می باشد. به طوری که طبق آمارهای به دست آمده، حدود 3 تا 5 درصد کودکان در دنیا مشکل بیش فعالی یا کم توجهی دارند. البته افراد درباره بیش فعالی اطلاعات دقیقی ندارند و همین امر باعث می شود تا برخی از ...