بعد از ورزش چی بخوریم

لیستی از بهترین غذاهای بعد از ورزش و میزان و زمان مصرف غذاها

0
لیستی از بهترین غذاهای بعد از ورزش و میزان و زمان مصرف غذاها

لیستی از بهترین غذاهای بعد از ورزش و میزان و زمان مصرف غذاها غذاهای بعد از ورزش : ورزش سخت نیازمند مواد غذایی برای سوختن و بازسازی کار عضلات است. در حقیقت غذاهای بعد از ورزش به اندازه غذاهایی که پیش از ورزش مصرف می‌شوند اهمیت دارند. سوالات معمول حول این مساله ...