برنامه نشان ارادت شبکه دو

زمان پخش و معرفی برنامه نشان ارادت ویژه برنامه شبکه دو برای محرم ۱۴۰۰

0
زمان پخش و معرفی برنامه نشان ارادت ویژه برنامه شبکه دو برای محرم ۱۴۰۰

برنامه نشان ارادت در ایام محرم 1400 از شبکه دو روی آنتن می رود به همین مناسبت به معرفی این برنامه و مهمانان و بخش ها و مجری و زمان پخش و تکرار آن در مجله حرف تازه میپردازیم. آشنایی با برنامه نشان ارادت محرم 1400 شبکه دو درباره معرفی فصل جدید ...