برنامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2021

برنامه و نتایج مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۱ + ساعت مسابقات ایران

0
برنامه و نتایج مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۱ + ساعت مسابقات ایران

نتایج مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان نروژ 2021 + ساعت مسابقات کشتی فرنگی ایرانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۱ از پنجشنبه 15 مهر 1400 ماه به میزبانی نروژ آغاز شده و تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با 10 فرنگی کار سجاد عباس پور ،مهرداد مردانی، میثم دلخانی، محمدرضا گرایی، ...