برنامه درسی مدارس در شبکه آموزش

جدول برنامه درسی شبکه آموزش شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + زمان و جدول پخش

0
جدول برنامه درسی شبکه آموزش شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + زمان و جدول پخش

جدول برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 29 شهریور 99 + زمان و جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 29 شهریور 99 در مقاطع ابتدایی و متوسطه و و فنی حرفه ای و کار و دانش شنبه 29 شهریور 99 اعلام شد در ادامه در حرف تازه زمان و ساعت پخش ...