برنامه بدنسازی سینه آرنولد

برنامه بدنسازی حجمی سينه + برنامه تمرینی سینه آرنولد

0
برنامه بدنسازی حجمی سينه + برنامه تمرینی سینه آرنولد

برنامه بدنسازی حجمی سينه تمرینات سینه به 2 نوع حجمی و خطی (فیتنس یا کات) تقسیم می شوند، تمرینات حجمی برای افزایش حجم عضله و تمرینات خطی (فیتنس) برای نشان داده شدن و جلوه عضلات در بدن طراحی شده اند. قبل از شروع تمرینات، 5 تا 10 دقیقه گرم کردن بدن، باعث ...