برق آسانسور

روشنایی داخل کابین آسانسور باید چقدر باشد؟ بر اساس استاندارد

0
روشنایی داخل کابین آسانسور باید چقدر باشد؟ بر اساس استاندارد

کابین آسانسور یکی از قسمت های مهم آسانسور محسوب می شود که افراد را جا به جا کرده و تضمین ایمنی آن ها را دارد. کابینت آسانسور را مشابه سایر وسال نظیر پله برقی، بر اساس استانداردهای خاصی می سازند. علاوه بر ایمنی کابین موارد دیگر مانند روشنایی داخل کابین ...