بازداشت سویل همسر محسن افشانی

ماجرای دستگیری همسر بازیگر معروف هنگام ورود به استادیوم آزادی

0
ماجرای دستگیری همسر بازیگر معروف هنگام ورود به استادیوم آزادی

ماجرای دستگیری همسر بازیگر معروف هنگام ورود به استادیوم آزادی دستگیری همسر بازیگر : جو شکل گرفته در چند هفته اخیر برای ورود بانوان با گریم به استادیوم‌ها با نقشه حساب شده‌ی بازیگر معروف همراه نشد تا همسرش شناسایی و بازداشت شود. طبق ادعای «ورزش سه» بازیگر معروف سینما که از خانواده‌ای ...