بازداشت ستاره لیگ برتری

ماجرای بازداشت فوتبالیست لیگ برتری در حال مستی هنگام رانندگی

0
ماجرای بازداشت فوتبالیست لیگ برتری در حال مستی هنگام رانندگی

ماجرای بازداشت فوتبالیست لیگ برتری در حال مستی هنگام رانندگی دستگیری و بازداشت فوتبالیست لیگ برتری به جرم رانندگی در مستی و ماجرای بازداشت بازیکن سرشناس و ستاره لیگ برتری فوتبال ایران (س . و) یکی از تیم‌های محبوب شهرستانی که فصل پر ماجرایی را پشت سر گذاشته بود جزئیالت خبر ...