بارش شهاب سنگ امشب

زمان و ساعت بارش شهاب سنگ (بَرساوُشی) پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ مشخص شد

0
زمان و ساعت بارش شهاب سنگ (بَرساوُشی) پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ مشخص شد

بارش شهاب سنگ پنجشنبه 21 مرداد 1400 و اوج بارش شهابی بَرساوُشی شامگاه ۲۱ مرداد را از دست ندهید و حتما تماشا کنید چون بارش شهاب سنگی به اوج خود می‌رسد بارش شهاب سنگ (بَرساوُشی) پنجشنبه 21 مرداد 1400 بارش شهاب سنگ پنجشنبه 21 مرداد در کشورهای واقع در نیمکره شمالی از ...