بابک جوکار در عصر جدید

فیلم کامل اجرای شاد بابک جوکار در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید

146
فیلم کامل اجرای شاد بابک جوکار در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید

فیلم کامل اجرای خوانندگی شاد بابک جوکار در عصر جدید 3 و واکنش ها را ببینید که قطعه "جومه زَر جونُمِ" ترانه معروف و اصیل فولکلوریک و پرخاطره را روی صحنه فصل سوم عصر جدید یکشنبه 7 فروردین 1401 اجرا کرد و مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی و تماشاگران ...