اینستاگرام مهرداد پولادی

خبر بازگشت مهرداد پولادی به ایران

0
خبر بازگشت مهرداد پولادی به ایران

خبر بازگشت مهرداد پولادی به ایران از مدتها قبل شایعاتی درباره احتمال بازگشت مهرداد پولادی به ایران شنیده می شد که البته تا امروز تائید نشده بود اما پست جدید مدافع سابق تیم ملی در صفحه اینستاگرامش نشان می دهد که پولادی واقعا می خواهد به ایران برگردد و به خدمت ...