arongroups

اینستاگرام فتحعلی اویسی

بیوگرافی فتحعلی اویسی و همسر و فرزندانش کتایون و علیرضا+ خانواده و عکس درگذشت

0
بیوگرافی فتحعلی اویسی و همسر و فرزندانش کتایون و علیرضا+ خانواده و عکس درگذشت

بیوگرافی و عکس های فتحعلی اویسی و همسر و فرزندانش کتایون و علیرضا فتحعلی اویسی بازیگر ایرانی 13 مهر 1400 بر اثر نارسایی قلبی درگذشت در ادامه بیوگرافی و زندگینامه و همسر و دخترش کتایون و پسرش علیرضا ، زندگینامه و و زندگی خانوادگی و هنری و آثار فیلم و سریال ...