اینستاگرام علی فانی

بیوگرافی و عکسهای جدید علی فانی خواننده به طاها به یاسین

0
بیوگرافی و عکسهای جدید علی فانی خواننده به طاها به یاسین

بیوگرافی و عکسهای جدید علی فانی خواننده به طاها به یاسین علی فانی متولد 1367 مهندس صنایع است که صدای او را در قطعه تجلی طاها و به طاها و به یاسین شنیدید، اما شاید با چهره و عکس و بیوگرافی او آشنا نباشید، به همین مناسبت ما در "مجله حرف ...