اینستاگرام سهراب بختیاری زاده

بیوگرافی و عکس های سهراب بختیاری زاده مربی فوتبال

3
بیوگرافی و عکس های سهراب بختیاری زاده مربی فوتبال

بیوگرافی و عکس های سهراب بختیاری زاده مربی فوتبال سهراب بختیاری زاده فوتبالیست پیشکسوت ایرانی که یکی از شاخص ترین و حتی شاید شاخص ترین چهره فوتبالی ایران می باشد که در بیوگرافی کامل شخصی و ورزشی و همسر و تعداد فرزندان و آیدی اینستاگرام و سوابق فوتبالی و مهارت ها ...