اینستاگرام زوج جنجالی هزار راه نرفته

ماجرای امیر عظیمی و همسرش زوج اینستاگرامی در برنامه هزار راه نرفته

0
ماجرای امیر عظیمی و همسرش زوج اینستاگرامی در برنامه هزار راه نرفته

ماجرای امیر عظیمی و همسرش زوج اینستاگرامی در برنامه هزار راه نرفته امیر عظیمی و نازی همسرش زوج اینستاگرامی معروف در ماه رمضان 98 در برنامه هزار راه نرفته مهمان بودند و اظهاراتی را درباره تغییر و تحول در شیوه زندگی ابراز داشتند. بیوگرافی امیر عظیمی و نازی همسرش این زوج اینستاگرامی قبلا ...