arongroups

اینستاگرام تارا کریمی

بیوگرافی تارا کریمی همسر رضا رویگری با عکس و حواشی + خانواده و اینستاگرام

1
بیوگرافی تارا کریمی همسر رضا رویگری با عکس و حواشی + خانواده و اینستاگرام

بیوگرافی تارا کریمی همسر رضا رویگری با عکس و حواشی + خانواده و اینستاگرام تارا کریمی همسر دوم رضا رویگری متولد سال 1368 در شیراز است که مدتی در زمینه طراحی لباس و مدل فهالیت داشته و در خارج از کشور تحصیل کرده است. در ادامه بیوگرافی کامل تارا کریمی همسر ...