arongroups

اکرم شاطریان

اکرم شاطریان کیست + بیوگرافی و ماجرای هلاکت و مرگ اکرم شاطریان

0
اکرم شاطریان کیست + بیوگرافی و ماجرای هلاکت و مرگ اکرم شاطریان

اکرم شاطریان از اعضای منافقین کیست + بیوگرافی و ماجرای هلاکت و مرگ بیوگرافی اکرم شاطریان که از اعضای منافقین بود ساعاتی پیش در سن ۸۵ سالگی درگذشت و به چند دهه زندگی نکبت‌بار کنار منافقین تروریست پایان داد، این خبر را صفحه اینستاگرامی مجاهدین خلق رسانه ای کرد و درباره هلاکت ...