تفریحات

اول ماه صفر ۱۴۰۲

اول صفر ۱۴۰۲ چه روزی و چند شنبه است / تاریخ اول ماه صفر ۱۴۰۲

0
اول صفر ۱۴۰۲ چه روزی و چند شنبه است / تاریخ اول ماه صفر ۱۴۰۲

اول صفر ۱۴۰۲ چه روزی و چند شنبه است / تاریخ اول ماه صفر1402 تاریخ اول ماه صفر ۱۴۴۵ هجری برابر با جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ می باشد که به میلادی با ۱۸ آگوست ۲۰۲۳ برابر است. اول ماه صفر ۱۴۰۲ چه روزی است؟ ماه صفر ۱۴۰۲ در ایران 27 مرداد ماه آغاز ...