arongroups

انواع تشک خواب

چرا خواب آرام و رویایی را مدیون تشک خواب مناسب هستیم؟

0
چرا خواب آرام و رویایی را مدیون تشک خواب مناسب هستیم؟

شاید تا زمانی‌که خوابیدن روی تشک خشک و سفت را تجربه نکنید و صبح روز بعد با بدن دردناک از خواب بیدار نشوید، اهمیت تشک خواب را ندانید. از آنجایی‌که با یک حساب سرانگشتی ما حدود یک‌سوم طول زندگی‌مان را در خواب به سر می بریم، تشک خواب راز آرامش ...