امین کیانپور معلم اصفهانی

بیوگرافی و سوابق امین کیانپور مدیر و معلم اصفهانی + خانواده و ماجرای خودسوزی

0
بیوگرافی و سوابق امین کیانپور مدیر و معلم اصفهانی + خانواده و ماجرای خودسوزی

«امین کیانپور» (amin kianpour) مدیر دبیرستان و معلم ریاضی اهل اصفهان که متاسفانه روز 6 تیرماه بر اثر خودسوزی مقابل دادگستری در 43 سالگی دارفانی را وداع گفت به همین مناسبت با بیوگرافی امین کیانپور نخبه ریاضی و مدیر دبیرستان در اصفهان ، عکس ها و تصاویر امین کیانپور مدیر ...