امیر محمدرضا آشتیانی

بیوگرافی امیر محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع دولت رئیسی

0
بیوگرافی امیر محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع دولت رئیسی

با بیوگرافی امیر دکتر محمدرضا قرایی آشتیانی (mohammadreza gharaei ashtiani) متولد سال 1339 اهل تهران فرمانده نظامی و سیاستمدار ایرانی ، عکس ها و تصاویر شخصی و نظامی امیر دکتر محمدرضا قرایی آشتیانی ، زندگینامه امیر سرتیپ قرایی آشتیانی و همسر و فرزندانش ، زندگی شخصی و نظامی امیر محمدرضا ...