اعمال شب اول ماه رجب

آشنایی با فضائل ادعیه و اعمال ماه رجب به همراه ذکرها و نماز

0
آشنایی با فضائل ادعیه و اعمال ماه رجب به همراه ذکرها و نماز

ماه رجب المرجب ماهی است که از شب اول تا شب آخر این اعمال ماه رجب و ذکرها و ادعیه و نمازهای مخصوصی دارد که شب لیله الرغائب و مبعث حضرت محمد ص و ولادت با سعادت امام محمد باقر در آن قرار دارد و روزه گرفتن ثواب بسیاری دارد ...