اصول برنامه ریزی درسی کنکور

اصول و روش صحیح برنامه ریزی درسی چگونه است؟

2
اصول و روش صحیح برنامه ریزی درسی چگونه است؟

اصول و روش صحیح برنامه ریزی درسی چگونه است؟ برنامه ریزی درسی : برنامه ریزی یا به عبارت دیگر نقشه‌‏راه، به مجموعه‌‏ای از فعالیت‌‏ها برای رسیدن به هدفی خاص و مشخص می‌‏گویند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیت کاملی نخواهد بود. درس خواندن مانند هر کار دیگری به یک برنامه ریزی درسی ...