اسم بازیگر نقش اکرم در سریال جراحت

بیوگرافی و عکسهای هستی مهدوی فر بازیگر نقش اکرم در سریال جراحت

0
بیوگرافی و عکسهای هستی مهدوی فر بازیگر نقش اکرم در سریال جراحت

بیوگرافی و عکسهای هستی مهدوی فر بازیگر نقش اکرم در سریال جراحت هستی مهدوی فر بازیگر نقش اکرم در سریال جراحت و آثاری چون مادرانه و فیلم ملاقات با جادوگر و ماجرای نیمروز رد خون و ...حضور داشته است هستی مهدوی‌ فر بازیگر ایرانی در ۲۱ آذر ۱۳۷۰ در تهران به دنیا ...