arongroups

استخراج اتریوم

کاهش موجودی اتریوم در صرافی ها

0
کاهش موجودی اتریوم در صرافی ها

کاهش موجودی اتریوم در صرافی ها در پی استقبال از اتریوم و مقبولیت هرچه بیشتر این رمزارز باعث شده تا موجودی اتریوم صرافی ها بشدت کاهشی بوده و تعداد افرادی که هولدر این رمز ارز هستند، افزایشی باشد که این نشان از افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای این رمز ارز ...