استخدام کارگر ساده

همه چیز درباره استخدام کارگر ساده

0
همه چیز درباره استخدام کارگر ساده

کارگر ساده شخصی است که مسئولیت کارهای خدماتی یک کارخانه، شرکت و یا کارگاه را برعهده دارد و در قبال انجام فعالیت‌های مشخص به صورت روزانه و یا ماهانه دستمزد دریافت می‌کند. بر اساس قانون کار، کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کاملا تحت حمایت و امتیازات وزارت تعاون، ...