استخدام نصاب دوربین مدار بسته

استخدام نصاب دوربین مدار بسته در تمامی شهرها

1
استخدام نصاب دوربین مدار بسته در تمامی شهرها

نصب دوربین مدار بسته یکی از شغل‌های پردرآمد در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز و ...است. شرکت چشمان بیدار آریا جهت استخدام و تکمیل کادر فنی خود از تمامی نصاب های دوربین مدار بسته تهران و یا سایر شهر ها، درخواست ارسال رزومه کاری و معرفی خود را دارد.   اجرا ...