arongroups

استخدام آموزش و پرورش

راهنمایی جامع برای گزینش استخدامی در وزارت آموزش و پرورش

0
راهنمایی جامع برای گزینش استخدامی در وزارت آموزش و پرورش

بدون شک، دستیابی به فرصتی برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک پرستارانه، معلم یا کارشناس تربیت بخشی، یک دستاورد بزرگ و تحولی در زندگی فرد محسوب می‌شود. با این حال، این فرصت همراه با چالش‌ها و رقابت‌های چشمگیری نیز همراه است که از هر داوطلبی تقاضا ...

استخدام فرزندان ایثارگران و جانبازان در آموزش و پرورش

0
استخدام فرزندان ایثارگران و جانبازان در آموزش و پرورش

در همه آزمون‌های استخدامی در هر ارگان و سازمانی، سهمیه مشخصی برای فرزندان و دیگر اعضای درجه یک خانواده ایثارگران و جانبازان در نظر گرفته می‌شود. در آموزش و‌ پرورش نیز به همین منوال، این سهمیه برای فرزندان و خانواده ایثارگران عزیز در نظر گرفته شده است. مدت زمان ایثارگری ...