از بین بردن حشره حبوبات

روش های جلوگیری از حشره زدن حبوبات و برنج

0
روش های جلوگیری از حشره زدن حبوبات و برنج

روش های جلوگیری از حشره زدن حبوبات و برنج حشره زدن حبوبات : بهترین راه برای پیشگیری از حشره زدن برنج و حبوبات و تکثیر تخم آفت‌ ها درون آن ها،‌ نگهداری آن ها در دمای مناسب است. مکان های خشک و خنک، بهترین محل برای نگهداری و انبار کردن غلات ...