اخبار تعطیلی مدارس

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ بعلت بارش برف (جدید)

75
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ بعلت بارش برف (جدید)

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 5 دی 1401 بعلت بارش برف (جدید) تعطیلی مدارس ۵ دی ۱۴۰۱ آیا دوشنبه۵ دی مدارس تعطیل است؟ آخرین خبر تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 5 دی 1401 به علت آلودگی هوا و بارش برف تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ مشخص شد + اخرین اخبار ...

وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

1
وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 16 بهمن 1400 به دلیل کرونا اومیکرون و بارش برف و یخبندان مشخص شد + اسامی شهرهایی که شنبه 16 بهمن 1400 مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ مدارس تعطیل است؟ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل آلودگی هوا و بارندگی

5
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل آلودگی هوا و بارندگی

تعطیلی مدارس 6 بهمن 1400 فردا چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ در شهرهای تهران ، اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … بدلیل آلودگی هوا و هشدار آلاینده ها و بارش برف و آخرین ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

2
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

تعطیلی مدارس 5 بهمن 1400 فردا سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ در شهرهای تهران ، اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … بدلیل آلودگی و بارش برف و آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

1
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

تعطیلی مدارس 3 بهمن 1400 فردا یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ در شهرهای تهران ، اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … به دلیل آلودگی و یخبندان و آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

20
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

تعطیلی مدارس 4 بهمن 1400 فردا دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ در شهرهای تهران ، اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … بدلیل آلودگی و بارش برف و یخبندان و آخرین وضعیت تعطیلی مدارس ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

30
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

تعطیلی مدارس 2 بهمن 1400 فردا شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ در شهرهای تهران ، اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … به دلیل آلودگی و یخبندان و آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ بدلیل بارش برف مشخص شد

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ بدلیل بارش برف مشخص شد

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا سه شنبه 28 دی 1400 بعلت بارندگی و یخبندان و بارش برف در برخی استان ها اعلام شد و اخبار تعطیلی مدارس شهرهای تهران و اصفهان و کرمان و تبریز و ارومیه و کرج و قزوین و مشهد و کردستان و سلماس و آذربایجان غربی ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ بعلت بارندگی اعلام شد

3
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ بعلت بارندگی اعلام شد

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 27 دی 1400 بعلت بارندگی و یخبندان و بارش برف در برخی استان ها اعلام شد و اخبار تعطیلی مدارس شهرهای تهران و اصفهان و کرمان و تبریز و ارومیه و کرج و قزوین و مشهد و کردستان و سلماس و آذربایجان غربی و ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

9
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

تعطیلی مدارس 29 دی 1400 فردا چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ در شهرهای تهران ، اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … به دلیل آلودگی و یخبندان و آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ...