اخبار تعطیلی مدارس بخاطر کرونا

وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

4
وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 14 اسفند 1400 به علت کرونا اومیکرون و بارش برف مشخص شد + اسامی شهرهایی که شنبه 14 اسفند 1400 مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مدارس تعطیل است؟ در ادامه اخبار جدید ...

وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

1
وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 7 اسفند 1400 به دلیل کرونا اومیکرون و بارش برف و یخبندان مشخص شد + اسامی شهرهایی که شنبه 7 اسفند 1400 مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ مدارس تعطیل است؟ در ...

وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

0
وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 2 اسفند 1400 به دلیل کرونا اومیکرون و بارش برف و یخبندان مشخص شد + اسامی شهرهایی که دوشنبه 2 اسفند 1400 مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ مدارس تعطیل است؟ ...

وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

0
وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 30 بهمن 1400 به دلیل کرونا اومیکرون و بارش برف و یخبندان مشخص شد + اسامی شهرهایی که شنبه 30 بهمن 1400 مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مدارس تعطیل است؟ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل کرونا و بارش برف

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل کرونا و بارش برف

تعطیلی مدارس 24 بهمن 1400 فردا چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ در تهران ، یزد ، قم و اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … بدلیل شیوع کرونا امیکرون و قرمز شدن شهرها و ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل کرونا و بارش برف

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل کرونا و بارش برف

تعطیلی مدارس 24 بهمن 1400 فردا یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ در تهران ، یزد ، قم و اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … بدلیل شیوع کرونا امیکرون و قرمز شدن شهرها و ...

وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

7
وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه 23 بهمن 1400 به دلیل کرونا اومیکرون و بارش برف و یخبندان مشخص شد + اسامی شهرهایی که شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا شنبه 23 بهمن 1400 مدارس تعطیل است؟ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 17 بهمن 1400 به دلیل کرونا اومیکرون و بارش برف و یخبندان مشخص شد + اسامی شهرهایی که یکشنبه 17 بهمن 1400 مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ مدارس تعطیل است؟ ...

وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

0
وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ مشخص شد + اسامی شهرها

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا دوشنبه 18 بهمن 1400 به دلیل کرونا امیکرون و بارش برف و یخبندان مشخص شد + اسامی شهرهایی که دوشنبه 18 بهمن 1400 مدارس تعطیل هستند را در زیر بخوانید. در پاسخ به سوال دانش آموزان آیا فردا دوشنبه 18 بهمن 1400 مدارس تعطیل است؟ ...

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل کرونا و بارش برف

0
آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به دلیل کرونا و بارش برف

تعطیلی مدارس 16 بهمن 1400 فردا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در شهرهای تهران ، ، یزد ، قم اصفهان ، کرمان ، تبریز ، ارومیه ، کرج ، قزوین ، مشهد ، کردستان ، سلماس ، آذربایجان غربی ، شرقی و … بدلیل شیوع کرونا امیکرون و قرمز شدن شهرها ...