اخبار تعطیلی ادارات کرج

جزئیات تعطیلی یک هفته ای کرج بعلت کرونا

0
جزئیات تعطیلی یک هفته ای کرج بعلت کرونا

جزئیات تعطیلی یک هفته ای کرج بعلت کرونا با توجه به قرار گرفتن کرج در شرایط هشدار کرونا، فعالیت مراکز و صنوف پرخطر شهرستان کرج مدت یک هفته تعطیل خواهد شد، جزئیات تعطیلی کرج و ادارات کرج را کامل بخوانید. وضعیت تعطیلی ادارات کرج ادارات کرج تعطیل نیست: معاون استاندار البرز و فرماندار ...