اتیوپی

بیماری مرموز در اتیوپی چیست و آیا این بیماری منتقل میشود؟ + علائم

0
بیماری مرموز در اتیوپی چیست و آیا این بیماری منتقل میشود؟ + علائم

بیماری مرموز در اتیوپی چیست و آیا این بیماری منتقل میشود؟ + علائم شیوع بیماری مرموز در اتیوپی با علائم خونریزی از دهان و بینی تورم اندام و زرد شدن چشم و مرگ همزمان با شیوع کرونا ویروس در اتیوپی لاعث نگرانی در دنیا شده که تاکنون عامل انتشار این بیماری ...