اتاق تمیز اکیاس

بررسی صفر تا صد اتاق تمیز یا کلین روم

0
بررسی صفر تا صد اتاق تمیز یا کلین روم

اتاق های تمیز، محیط‌هایی هستند که برای کنترل غلظت ذرات معلق در هوا طراحی شده‌اند. در مقاله از اتاق تمیز اکیاس خلاصه به موضوع اتاق‌های تمیز پرداخته خواهد شد. اتاق تمیز طوری ساخته می‌شود که ورود، تولید و حفظ ذرات را به حداقل برسانند. سطح تمیزی اتاق تمیز بر اساس تعداد ...