آیت الله غلامرضا صلواتی و همسر و فرزندان

بیوگرافی آیت الله غلامرضا صلواتی و همسر و فرزندان +‌علت فوت و درگذشت

1
بیوگرافی آیت الله غلامرضا صلواتی و همسر و فرزندان +‌علت فوت و درگذشت

بیوگرافی آیت الله غلامرضا صلواتی و همسر و فرزندان +‌علت فوت و درگذشت آیت الله غلامرضا صلواتی روحانی شیعه و استاد حوزه علمیه می باشد. آیت الله غلامرضا صلواتی متولد اول فروردین ۱۳۰۷ در اراک می باشد که متاسفانه 31 شهریور 1402 در سن 84 سالگی درگذشت. پدرش مرحوم اصغر صلواتی ...