آموزش نقاشی

۷ دلیل روانشناختی برای آموزش نقاشی

0
۷ دلیل روانشناختی برای آموزش نقاشی

7 دلیل روانشناختی برای آموزش نقاشی شاید برای شما جالب باشد دانشمندانی چون ارسطو یا ابن سینا هنر را یکی از شاخه های ریاضی به حساب می آوردند زیرا ذهن هنگام خلق هنر از الگویی شبیه  به حل مسائل ریاضی استفاده می کند. صحبت درباره مزایای هنر در کیفیت زندگی یک ...