آموزش تلویزیونی دانش آموزان

زمان پخش کلاسهای دانش آموزان ابتدایی از شبکه آموزش شنبه ١٢/١٠

0
زمان پخش کلاسهای دانش آموزان ابتدایی از شبکه آموزش شنبه ١٢/١٠

زمان پخش کلاسهای دانش آموزان ابتدایی از شبکه آموزش شنبه ١٢/١٠ همه مقاطع تحصیلی و دانش آموزان ابتدایی و متوسطه و هنرستان بخاطر تعطیلی کرونا از طریق آموزش تلویزیونی از شبکه آموزش تدریس میشوند و بچه های دستانی و ابتدایی دروس علوم و ریاضی و فارسی از شنبه تا جمعه 8 ...